Het opzetten en beoordelen van de administratieve organisatie en de daarbij horende interne controles.

Het onderzoeken en aanvragen binnen gemeentes van
subsidiemogelijkheden

Signaleren en voorkomen van financiële problemen van de onderneming

Adviseren van klanten en ondersteuning bieden bij de bedrijfsuitvoering

Maken van een (fiscale) jaarrekening (of zorgen voor een tot standkoming van)

Maken van de begroting

Maken van een ondernemingsplan

Diverse fiscale oplossingen

Evt. doorsturen naar verder gespecialiseerde.

Doen van belastingaangifte