De functies bestonden o.a. uit:

* cursussen geven in het kader van bijscholing bestuurlijke
reorganisatie

* hoofd administratie Technische buitendienst
(Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam)

* hoofd afdeling financieel economische zaken
(Stadsreiniging Amsterdam)

* hoofd afdeling financieel beheer
(Stadsdeel Watergraafsmeer-Amsterdam)

* sectorcontroller Welzijn,Onderwijs en Sociale Zaken
(Gemeente Heemskerk)

* interim controller bestuursdienst
(Gemeente Hilversum)

* interim administrateur parkeergebouwen en bestuursdienst
(Gemeente Amsterdam)

* financieel deskundige / interim controller sector Wonen en
Werken
(Stadsdeel Noord)

* interim controller bestuursdienst en MO
(Stadsdeel Zuid-Oost)

* senior beleids medewerker concern afd.Financiën
(Prov.ZH.Den Haag - met als speciaal project: het opnieuw
implementeren van de facilitaire dienst).

*controller account Kunst, Cultuur en Sport
(Dienst Welzijn Amsterdam)

*Implementatie planning en controll cyclus, jaarrekening 2001 en
wegwerken van achterstanden m.b.t.subsidieverleningen en
vaststellingen.

*coördinator afdeling financiën
( gemeente Alkemade) m.b.t. de samenstelling van de
jaarrekening 2001, management rapportage en de begroting
2003.

*Hoofd Centrale Administratie
(gemeente Heerhugowaard)
De werkzaamheden richten zich met name op  het opnieuw vorm,
inhoud geven en een aanzet tot cultuur verandering van de afdeling
financiën.