datum, 14 maart 2015
                                       Curriculum Vitae                                             
Persoonlijke gegevens,
Naam      : Tom Nijdam
Geboren  : 13 januari 1952 te Amsterdam
Wonende :  Lagedijk 85, 1544 BD Zaandijk
Telefoon  :  075-7713576
Gehuwd   :  Ja  
Kinderen  :  2

Persoonsbeschrijving,
Ik ben makkelijk en open in de omgang, flexibel, verandering en 
oplossing gericht, met een sterke behoefte aan vrijheid en ruimte
van handelen om verantwoordelijk te kunnen zijn voor het resultaat.

Verrichte werkzaamheden:
nov 2009 t/m heden
Coördinator financiën gemeente Graft-De Rijp                                                           
Het aansturen en vernieuwen van de afdeling financiën, het
opzetten/ondersteunen van de ombuigingen en het vervaardigen
van de jaarrekening 2009. Het op nieuw inrichten van het financiële
systeem en tevens het opnieuw opzetten van de P&C cyclus
mei 2008 t/m juni 2009
Unit Coördinator Financieelbeheer stadsdeel Osdorp gemeente
Amsterdam     
Het verder implementeren van de unit en het handen en voeten
geven van het updaten van het financieel pakket One World(
projectleider )

feb 2008 t/m 31 maart 2008
Financieel Interim Adviseur Bedrijfsbureau Dienst Ondersteuning
gemeente Utrecht
Het mede vormgeven van het per 1-1-2008 opgerichte
Bedrijfsbureau van de Dienst Ondersteuning, voornamelijk op het
gebied van de begroting, budgettering en het inrichten van de
financiële administratie.

okt 2007 t/m jan 2008
AO/IC specialist gemeente Bussum
Het uitvoeren van de voorgenomen audits voor het jaar 2007 en het
optimaliseren en afhandelen (effectief en efficient) van de
inkomende fakturen stroom van de gemeente Bussum                  

juli 2007 t/m sept 2007
Adviseur/ Senior beleidsmedewerker Financiën gemeente
Alkemade
Adviseur tbv de aankomende fusie Alkemade/Jacobswoude en
ndersteunen bij de begroting 2008.

april 2007 t/m mei 2007
Financieel deskundige /interim controller gemeente Amsterdam
dienst DMB
Opzetten van een op de dienst toegesneden producten begroting
tbv de verkoop van advisering en ondersteuning aan gemeente
diensten en deelraden binnen de gemeente Amsterdam.

juni 2004 t/m  febr 2007
Hoofd Financiën                  
De werkzaamheden bij de gemeente Berkel en Rodenrijs richt met
name op de vervanging en het opnieuw  opzetten en
implementeren van de functie Hoofd van de afdeling Financiën. De
afdeling bestaat uit de clusters belastingen ,beleid en beheer. Als
extra aandachtspunt dient de samenvoeging met de gemeente
Bergschenhoek en Bleiswijk, per 1-1-2007, terwijl op korte termijn
een nieuw financieel pakket dient te worden aangeschaft en
geïmplementeerd. Coaching van de afdeling en het op peil
brengen van de kwaliteit van de managementinformatie en de
dienstverlening had tot juni 2005 prioriteit. Daarna  betrof het de
financiële en administratieve samenvoeging per 1-1-2007. Welke
zeer gunstig verlopen is.

mrt 2004 t/m mei 2004
Financieel deskundige /interim controller gemeente Nieuwerkerk
a/d IJssel
De werkzaamheden bij de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel
bestaan uit het coördineren  en samenstellen
van de jaarrekening  2003. Coaching  afdeling  financieel beheer.
                
juli 2002 t/m  2003
Hoofd Centrale Administratie
De werkzaamheden bij de gemeente Heerhugowaard  richten zich
met name op  het opnieuw vorm, inhoud geven en een aanzet tot
cultuur verandering van de afdeling financiën. De bezetting van de
afdeling bestaat uit 17 personen, welke rechtstreeks werden
aangestuurd door  een coördinator. De functie van coördinator is
herzien en is nu uitgegroeid tot de functie van Afdelingshoofd.
Deze nieuwe functie heb ik vanaf juli 2002  inhoud en
verantwoordelijkheden gegeven. Tevens wordt momenteel de
basis gelegd voor het duale stelsel op basis van het BBV per 1-1-
2004 ( voorheen Comptabiliteitswet)en de aanschaf  van  een
nieuw financieel pakket per 1-1-2004 is ingang gezet.

febr 2002 t/m mei 2002
Senior beleidsmedewerker Financiën gemeente Alkemade
De werkzaamheden bij de gemeente Alkemade bestaan uit het
coördineren  en samenstellen van de jaarrekening  2001.

sept 2001 t/m jan 2002
Controller account Kunst, Cultuur en Sport bij de Dienst Welzijn
Amsterdam
Bij de dienst DWA van de Gemeente Amsterdam op de afdeling
Middelen.
Werkzaamheden aansturen van het account ( 3 medewerkers), 
implementatie van de planning en controll cyclus en het wegwerken
van achterstanden m.b.t.  de subsidie verleningen en vaststellingen.

sept 2000 t/m aug 2001
Senior beleidsmedewerker financiën concern Provincie Zuid-
Holland
Bij de CAF (centrale afdeling financiën) van de Provincie Zuid-
Holland
Werkzaamheden implementatie van de facilitaire dienst.

mrt 99 t/m aug 2000
Sectorcontroller bij het Stadsdeel Zuidoost
Bij de sectoren CBMO en Welzijn / Onderwijs werkzaam als
controller administrateur.
Werkzaamheden implementatie van de AO/IC, bestuurlijke
ontvlechting van openbaar onderwijs, begeleiden en uitvoeren van
de planning en controll cyclus, met name jaarplannen, versnellen
van de indiening van de jaarrekening en het opnieuw onderbouwen
van de begroting met producten. Tevens de begeleiding en
uitvoering van de Millennium en Euro problematiek

mrt 98 t/m mrt.99
Financieel deskundige /interim controller
Bij het stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam, Sector Wonen en
Werken
Werkzaamheden beschrijven van en de daadwerkelijke
implementatie van de AO/IC, begeleiding van
plaatsvervangend controller, opzet van de planning en
controlecyclus ,analyse exploitatie vastgoed, jaarrekening 1998 en
de voorbereiding van implementatie nieuw financieel pakket
vanwege het millennium probleem.

1998 t/m febr.
Financieel deskundige
Bij de bestuursdienst van de gemeente Amsterdam afdeling BMO
periode 2maanden
Werkzaamheden samenstellen van de jaarrekening met specifieke
problemen op het gebied van de
personeelskosten. Het halen van de deadline  met een kwalitatief
goede jaarrekening was een must.

1997 t/m dec.
Intérim administrateur/controller
Bij de afdeling Parkeergebouwen  van de Gemeente Amsterdam
voor een periode van 8 maanden .
Werkzaamheden : Implementatie financieel pakket Exact ,de
beschrijving van de administratieve
organisatie  Vervolg opdracht: directe aan sturing van de financiële
en bedrijfsadministratie ten einde een tijdige en kwalitatieve
management rapportage over de eerste 8 maanden van 1997 te
verkrijgen.
Het opzetten van het Bedrijfsplan/Jaarplan 1998 , detail
onderbouwing van de begroting 1998 in budgetten per
kostenplaats/kostensoort en de planning en controlecyclus 
behoorden eveneens tot de taken in de vervolg opdracht.

1996 t/m 1997
Interim controller bestuursdienst
Interim controller bestuursdienst gemeente Hilversum voor een
periode van 5 maanden.
Werkzaamheden: implementatie financieel pakket GFIS en Exact.
Opzetten budgetbewaking,
uren verantwoording, opnieuw leven inblazen van de planning en
controlecyclus. Tijdelijke waarneming nieuwe controller.

1994 tot 1996
Sectorcontroller
Sectorcontroller  van de Sector Welzijn bij de gemeente
Heemskerk.
Als Sectorcontroller geef ik leiding aan de afdeling financiële
planning en control en facilitaire dienstverlening. De afdeling
bestaat uit 11 medewerkers/sters.
De verantwoordelijkheden bestaan uit: het vervaardigen van de
jaarrekening, de begroting en de meerjarenbegroting van de
sector, de management rapportages en het initiëren van
vernieuwingen.

1987  tot 1994
Hoofd van de afdeling financieel beheer
Gemeente Amsterdam bij het Stadsdeel Watergraafsmeer, sector
financiën, als hoofd van de afdeling financieel beheer. Het
stadsdeel kent een centrale financiële administratie, waarin alle
financiële en bedrijfsadministratieve verantwoordingen plaats
vinden van de gemeente. Per 1 mei 1987 met niets begonnen en
een financieelsysteem opgezet samen met 14 medewerkers. Het
financiële systeem kent kostenplaatsen met budgetten,
budgetbeheerders, projectadministraties en urenverantwoording.

1981 tot 1987
Hoofd afdeling financieel economische zaken
Stadsreiniging Amsterdam, eerste 3 jaar als beleidsmedewerker
t.b.v. de administrateur. Daarna als hoofd van de afdeling 
financieel economische zaken in welke functie ik mede
verantwoordelijk was voor de reorganisatie, de automatisering en
de deconcentratie naar de stadsdelen.

1979 tot 1981
Hoofd administratie Technische buitendienst
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam begonnen als plv Hfd
administratie vervoer. Na een jaar toen deze afdeling weer liep ,
werd ik gevraagd als Hfd administratie technische buitendienst,
deze financiële bedrijfsadministratieve afdeling diende opgezet te
worden. Ik was verantwoordelijk voor de  begroting(onderbouwd
met geplande  werken) , budgetbewaking, aanleveren van
gegevens t.b.v. jaarrekening en financiële advisering.

1969 tot 1979
Diverse financiële functies bij gemeente diensten in Amsterdam                              
Opleiding:
PD-Boekhouden, Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)  en   
Staatspraktijkdiploma (SPD)
Tevens zijn er door mij diverse automatiserings- en management
cursussen gevolgd,
o.a. Administratieve-Organisatie, Managementtraining   
Interpersoonlijke competentie,
Masterclass Projectmanagement( planning en systematiek,
leidinggeven). Software cursussen Spread sheets, Excel ,Quatro-
pro, e.d. , Tekstverwerkers, Word, Wordperfect , Leergang
realiseren van veranderingen in organisaties van ZS- management
(5 x 3 dagen intern)2001 , Masterclass Coaching 2002(3 dagen),
Interim manager 2003 ( 3x 2 dagen) etc.

Bijzonderheden,
Het geven van presentaties via  de computer of op sheets via een
overheadprojector m.b.t. planning en control, begroting,
jaarrekening, budget bewaking etc. zijn voor mij niet vreemd.
arrekening, budget bewaking etc. zijn voor mij niet vreemd.